Over REN Vlaanderen

Sinds enkele jaren voert de Vlaamse overheid een beleid om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan te moedigen in het Vlaamse onderwijs. Er kwamen veel computers in de school. (PC/KD). Later bleek dat grote inspanningen nodig zijn rond de nascholing van leerkrachten. De Vlaamse regering gaf toen aan Regionale Expertisenetwerken (REN) de opdracht vraag- én aanbodgestuurde nascholingen aan te bieden.
Onze opdracht bestaat erin om te voorzien in nascholing en ondersteuning voor het pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs, waarbij wij ons richten naar alle netten en naar alle vormen van onderwijs.

REN Vlaanderen richt vraag- en aanbodgestuurde nascholingen in m.b.t. de invoering en het gebruik van ICT op school, we voorzien ook in een lening voor een computer, en dat op de volgende vlakken:

  • pedagogisch-didactisch
  • technisch
  • organisatorisch
  • vergelijken verzekering

Veilig ICT-gebruik

We willen dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Op de eerste plaats bekijken we veiligheid op de individuele computer: hoe kunnen we beveiligen tegen spam en virussen; waarbij we ondermeer aandacht schenken aan het up to date houden van antivirussoftware. We hebben aandacht voor het beveiligen tegen spyware. Tevens werken we rond het maken en terugzetten van backups en het maken en terugzetten van mirros.

We besteden aandacht aan het werken binnen een netwerk. Aan bod komen onderdelen als het bouwen van een veilig netwerk, het beheren van het netwerk, onder meer door toepassen van een goede compartimentering en de beveiliging van het netwerk in het algemeen.

School- en klasgebruik van computers komen aan bod. We organiseren sessies rond het gebruik van filters tegen ongewenste inhoud, we vergelijken het gebruik van white list versus black list en hebben aandacht voor de vraag hoe we de schoolcomputers en het schoolnetwerk beveiligen als leerlingen/leraren met eigen dragers (cd usb key diskette) werken.

In eerder organisatorisch gerichte sessies belichten we de noodzaak aan afspraken op het niveau van de leerling en van de leraar: het reglementeren van internet- en computergebruik en afspraken in verband met het gebruik van eigen gegevensdragers.

We hebben aandacht voor de leerling: hoe leren we hem veilig omgaan met computers? Hoe leren we hem veilig omgaan met chatboxen, websites. Tevens besteden we de nodige tijd aan het leren omgaan met cyberpesten … (niet doen dus!, maar wat als je slachtoffer bent?)

Binnen het geheel hebben we veel aandacht voor software. We beantwoorden vragen als “Welke is veilige software?” en “Hoe kunnen we omgaan met illegale software?” Ook kijken we naar goede software voor beveiligen. We denken in dit verband aan het test aankoop-achtig vergelijken van diverse pakketten uit het commerciële circuit én uit het veld van de vrije software.

Disclaimer: REN Vlaanderen was een initiatief van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming. RENVlaanderen is gestopt. De informatie op deze website is niet meer actueel en wordt niet meer bijgehouden. U dient de informatie op deze website te lezen in de verleden tijd.