Testmethoden en Testtechnieken

Testen

Het methodisch proces van het aantonen van afwijkingen tussen de werkelijke werking versus de verwachte werking van een systeem of machine.

De activiteit waarbij de kwaliteit van het gehele systeem of product wordt gecontroleerd. Het proces waarmee de correcte werking van een systeem of machine wordt aangetoond. Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven, keuren met kalibers van één of meer kenmerken van een product of dienst en het vergelijken van de uitkomsten met de gestelde eisen, om te bepalen of aan deze voorwaarde is voldaan. (Definitie volgens de standaard ISO 8402 [11].)

Doel van testen

Uiteindelijk gaat het bij testen om beheersen van uw risico’s. Wat betreft pc-software kunnen we stellen dat er geen (nieuwe) foutvrije programmatuur bestaat. Het is uiteraard niet mogelijk om alles te testen. Daarom worden er aan de diverse risico’s en eisen prioriteiten toegekend.

Methoden en Technieken

Voor het opzetten van tests op een gestructureerde wijze gebruiken testers verschillende methoden. Die methoden maken vervolgens weer gebruik van een veelheid aan testtechnieken.

Normen

Een belangrijk aspect bij testen is het vaststellen van de norm. Oftewel de vraag: wat is goed? Bij computerprogramma’s kan dit vastliggen in een functioneel ontwerp, bij andere producten is er vaak sprake van een productbeschrijving, offerte of norm.

Het functioneel ontwerp van een programma beschrijft wat de functies zijn, definieert wat je van een programma mag verwachten. Dat ontwerp is dan de norm, die bepaalt of een programma correct werkt of niet. Wat overigens niet hetzelfde is als de vraag of het programma correct is of niet, immers ook het ontwerp kan fout zijn, dus als het programma volgens ontwerp goed is wil dat nog niet per definitie zeggen dat het voor het gebruik voldoet.

Posted Under: Geen categorie

Post By admin (7 Posts)

Sorry, Comments Are Closed