Vraaggestuurde sessies

Als u in uw school, scholengroep of scholengemeenschap een nascholing wilt organiseren bijvoorbeeld in het kader van:

  • de vakgroepwerking
  • een pedagogische studiedag

dan heeft u bij REN Vlaanderen een aantal mogelijkheden.

Indien u dat wenst, komt REN Vlaanderen ter plaatse om uw vraag te bespreken of om de werking van REN Vlaanderen voor te stellen op een directieraad, aan de ICT-co√∂rdinatoren … Daartoe contacteert u het Regionaal Aanspreekpunt in uw regio.

U kunt:
de nascholingen die centraal georganiseerd worden in uw school (scholengroep, scholengemeenschap) laten plaatsvinden.

aanpassingen vragen aan bestaande nascholingen, om zo beter in te spelen op de realiteit binnen uw instelling …

een nascholing op maat laten ontwikkelen, met inbegrip van intake en opvolging

vragen om nascholingen of een inleiding te verzorgen op uw pedagogische studiedag rond ICT